Kontaktné informácie pre web: www.sietnaplot.sk

 

TREBOR, s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava

E-mail: info@sietnaplot.sk

Tel.: 02 / 434 151 18, 
Mobil: 0903 468 695

IČO: 36406767
DIČ: 2020123127
IČ DPH: SK2020123127

  Sieť na plot: sledujte navigačné tabule:

Sieť na plot: navigačná tabuľa